Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj ünitesi zorunluluğu

[ad_1]

Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda şarj ünitesi dâhil olmak üzere en az %10 oranında elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın otopark yönetmeliğinde
değişiklikler öngören yönetmeliği Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30,000 metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70,000 metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor. Tebliğe göre, söz konusu yerlerde elektrikli araçlara yönelik getirilen düzenlemedeki %10 oranı 2023’e kadar %5 olarak uygulanacak. Bu tarihe kadar elektrikli araçların şarj ünitelerinde hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmayacak.

Tebliğe kapsamında ayrıca, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında, zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az %5’inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranacak.

BRÜT ALAN ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, meskenlerde bağımsız bölüm brüt alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenecek. Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili belediyelerce karşılanması zorunlu olacak. Belediyeler tarafından bedel alınmış olan parseller için bölge otoparkları ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlanacak. Otopark bedelinin %25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlanmak kaydı ile en çok 18 ay içinde 6 eşit taksitte ve kalan taksitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsil edilecek. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında %25’lik peşin ödenen kısım haricindeki ödemelere ilişkin taahhütname alınacak. Taksitle ödenecek %75’lik kısım ödenmeden yapı kullanma izni düzenlenmeyecek.

Noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olan, mevzuata uygun şekilde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasına rağmen idaresince yapı ruhsatı düzenlenmemiş olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ihale tarihi veya kararı alınmış ya da yapım ihalesi yapılmış olan yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 31 Aralık’a kadar eski otopark yönetmeliğine göre sonuçlandırılacak.

Yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede de düzenleme yapıldı. Buna göre, 80 m2 her bir daire
için 1 adet, 80-120 m2 her iki daire için 1 adet, 120-180 m2 her daire için 1 adet ve 180 m2 üzeri her daire için 2 adet park yeri olması gerekiyor.

Listeye göre, ticari amaçlı binalarda her bağımsız bölüm için 1 adet olarak öngörülen park yerinde alan sınırı; dükkan, mağaza ve bankalar için 30 m2’den 40 m2’ye, marketler için 20 m2’den 30 m2’ye, büro binaları için 40 m2’den 50 m2’ye çıkarıldı. Listeye endüstri bölgeleri için de 500 m2 alan sınırı eklendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir