Ulaştırma Bakanlığı 130 işçi alımı yapacak! Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlaResmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Ulaştırma Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 75 (yetmiş beş) Güvenlik Görevlisi, 55 (elli beş) Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 130 (yüz otuz) sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri en? İşte Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları!

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009
tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 130 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem
üzerinden online olarak yapılacaktır.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından
mahrum olmamak,
6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih
ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah)
adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek
koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olması gerekmektedir.
3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması
mümkün bulunmaktadır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması
gerekmektedir.
5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir