Bankalar Birliği’nden tam kapanma açıklaması

[ad_1]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma tedbirleri süresince bankacılık hizmetlerinin nasıl devam edeceğine dair açıklamada bulundu.

Buna göre Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecek.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecek.

MÜCBİR SEBEP SAYILABİLECEK

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, mücbir sebepleri düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun 811. madde hükmünden yararlanabilecek.

Söz konusu maddeye göre kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur.

MÜŞTERİ EDİMLERİ

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs’ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulaması’na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.