Elektrik piyasasında depolama faaliyetleri düzenlendi

[ad_1]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen elektrik depolama tesisi faaliyetleri, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi veya şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek elektrik depolama tesisi vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek.

Tedarik lisansına sahip olmak ve 2 megavat kurulu güçten düşük olmamak kaydıyla, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

– Dağıtım şirketleri elektrik depolama tesisi kurabilecek

Dağıtım şirketleri fayda-maliyet analizleriyle yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ispat etmek kaydıyla elektrik depolama tesisini, tesis bazında Kurul onayıyla yatırım planları kapsamında kurabilecek. Dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamayacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) de yatırım planlarında yer almak şartıyla pilot uygulamalar kapsamında ve ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisleri kurabilecek.

KAMULAŞTIRMA

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri hariç, yönetmelik kapsamında kurulacak elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin Kurum tarafından herhangi bir işlem yapılmayacak.

AR-GE KAPSAMINDA KURULACAK ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ

Üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla en fazla 1 megavat kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Bu tesislerin sisteme verdikleri enerji, ilgili piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında dikkate alınmayacak.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları, yönetmeliğin kapsamı dışında tutulacak.

TESİSLERİN TEKNİK KRİTERLERİ 1 EYLÜLE KADAR DUYURULACAK

Kurumun, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yan hizmetler kapsamında, elektrik depolama tesislerinin hangi teknik kriterlere uygun olarak kullanılabileceği, TEİAŞ tarafından hazırlanarak ilan edilen teknik kriterler çerçevesinde belirlenecek.

Elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı, SCADA ile izlenmesi ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair teknik kriterler, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin görüşlerinin alınmasını müteakip TEİAŞ tarafından 1 Eylül’e kadar hazırlanarak ilan edilecek.

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ OSOS KAPSAMINDA

Öte yandan, EPDK’nin Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı ile elektrik depolama tesisleri Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerinden verilen ve çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar da OSOS kapsamında değerlendirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

avrupa yakası escort istanbul escort avcılar escort şirinevler escort beylikdüzü escort porno bakırköy escort mecidiyeköy escort escort istanbul izmit escort bayan escort antalya istanbul escort bursa escort betturkey