Lev enzelna – La yestevi duası oku (Haşr Suresi son ayetler) Lev enzelna: Huvallahüllezi

[ad_1]

Lev enelna veya La yestevi duası olarak bilinen Harş Suresinin son 4 veya 5 ayeti mevlitlerde, sabah ve akşam namazları sonrasında Esma-ül Hüsna ile edilen dualar öncesinde sıklıkla okunuyor. Okumalar genellikle La Yestevi ile başlayan Haşr Suresi’nin sondan 5. ayetinden surenin sonuna kadar veya Lev enzelna ile başlayan Haşr Suresi’nin sondan dördüncü ayetinden sonuna kadar yapıldığı için Haşr Suresi’nin son 5 ayeti La yestevi duası, son 4 ayeti ise Lev enzelna duası olarak kabul ediliyor. İşte Lev enzelna – La yestevi duası okunuşu ve Türkçe meali…

HAŞR SURESİ

Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir.

Mushaftaki sıralamada elli dokuzuncu, iniş sırasına göre yüz birinci sûredir. Beyyine sûresinden sonra, Nûr sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur. Derveze, sûrenin iniş sırası hakkında şöyle bir tesbit yapmaktadır: Tefsir ve siyer müelliflerinin bu sûrede sözü edilen yahudi kabilesinin Benî Nadîr olduğu ve bu topluluğun 1-4. âyetlerde değinilen Medine’den çıkarılması olayının Uhud Savaşı’ndan beş ay kadar sonra meydana geldiği hususunda görüş birliği içinde oldukları dikkate alınırsa, bunu Uhud Savaşı’ndan söz eden Âl-i İmrân sûresinden sonraki sıraya yerleştirmek uygun olur. Sûrelerin iniş sırasına dair rivayetlerde, Hudeybiye Antlaşması’yla ilgili bazı olaylara işaret eden Mümtehine sûresi ile bu sûrenin adının karıştırılmış olması muhtemeldir, dolayısıyla belirtilen sıralamada bu iki sûrenin yer değiştirmesi gerekir (VIII, 207-208).

LEV ENZELNA FAZİLETİ

Sabah ve akşam üç defa (besmeleden önce) “Eûzü billâhi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyetini okuyanlar için büyük müjdeler içeren hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu üç âyetin okunması gelenek haline gelmiştir. Son üç ayet bir önceki Lev enzelna ile başlayan veya iki önceki La Yestevi ile başlayan ayetlerle birlikte de okunmaktadır. (bk. Tirmizî, “Sevâbü’l-Kur’ân”, 22; Müsned, V, 26; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 22; Emin Işık, “a.g.m.”, XVI, 426).

LA YESTEVİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Haşr Suresi 20. ayet: Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneti, ashâbul cenneti humul fâizûn(fâizûne).
Haşr Suresi 21. ayet: Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi),ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).
Haşr Suresi 22. ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).
Haşr Suresi 23. ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru),subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
Haşr Suresi 24. ayet: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

LA YESTEVİ TÜRKÇE MEALİ

Haşr Suresi 20. ayet:Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Haşr Suresi 20. ayet: Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

Haşr Suresi 21. ayet: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybıda, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşr Suresi 22. ayet: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak),barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 23. ayet: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

avrupa yakası escort çapa escort halkalı escort şirinevler escort beylikdüzü escort porno bakırköy escort beylikdüzü escort escort istanbul izmit escort bayan escort antalya istanbul escort eskort antalya şirinevler escort ataköy escort bursa escort