Özel hastane personelinin işe giriş ve çıkış işlemlerinde değişiklik

[ad_1]

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel hastane kadrosunda sözleşmeyle çalışan tabip ve tabip dışı personel, mesul müdür tarafından düzenlenen “personel çalışma belgesi”nin il veya ilçe sağlık müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren çalışmaya başlayabilecek.

Personelin işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilecek ve “personel çalışma belgesi” iptal edilecek. İşten ayrılan personelin yerine çalışmaya başlayacak personel için mesul müdür tarafından düzenlenen “personel çalışma belgesi” en geç beş iş günü içinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine sunulacak.

İşten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilecek ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar, Sağlık Bakanlığınca planlama amacıyla oluşturulan komisyonlardan görüş alınarak ana dalda başlatılabilecek.

Özel hastanelerin devrinde, hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak ile devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvurulması zorunlu olacak.

ÖZEL HASTANELERİN YATAK SAYILARI

Özel hastanelerin, erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat alan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayıları, 31 Aralık 2021’e kadar bu maddeye uygun hale getirilecek.

Bakanlıkça onaylanan yatak artırım işlemleri, 3 yıl içinde tamamlanacak. Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylananlar dahil, 3 yıl içinde işlemlerini tamamlamayan hastanelerin yatak artırım onayları iptal edilecek.

Özel hastanelerin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla, bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eklenmesine izin verilen cihazların 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edilecek.

Ayrıca, devir alınan planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerin en geç üç yıl içinde faaliyete başlaması zorunlu olacak. Üç yıl içinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onayları sonlandırılacak.

ÖZEL HASTANELERE YER VE BİNA ŞARTLARINA UYUM İÇİN EK SÜRE

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için süre verilen ve uyum süresi Sağlık Bakanlığınca onaylanan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebilecek.

Bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatı, Bakanlık tarafından iptal edilecek.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir