Geriye dönük prim teşvikinde “irade dışı gecikme” kolaylığı

[ad_1]

İşverene prim teşvikinde kolaylık

İşverenlerin sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük yararlanılabilmesine olanak sağlayan yasa hükmü 1 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. 5510 Sayılı Kanun ve diğer başka kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma hakkı olduğu halde yararlanmadığı dönemlerde gerekli koşulları sağlamış olanlara tanınan geriye dönük olarak 6 aylık dönemdeki prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma hakkı sona erdi. Bu konuda değişiklik yapan 7316 Sayılı Kanun, 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede, 2021 Mayıs ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere 5510 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Daha önce yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indiriminin başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilmesinin de artık söz konusu olmayacağı kaydedildi.

Genelgede, 2020 Ekim, Kasım, Aralık, 2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl, ek veya iptal niteliğindeki muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için tanınan sürenin de 30 Nisan’da dolduğu hatırlatıldı. 1 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında bu aylara ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmayacağı belirtildi. Nisan ayına ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerinin de artık işleme alınmayacağı ifade edildi.

İRADESİ DIŞINDAKİ GECİKMEDEN MAĞDUR OLANLARA KOLAYLIK

Genelgede yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplere de açıklık getirildi.

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden SGK’ya intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce veya sosyal güvenlik merkezince işverenlere teşvikten yararlanmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi gerekiyor.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte SGK’ya yazılı başvuru yapılması mecburiyeti bulunuyor.

Söz konusu kanunlar kapsamında SGK’nın ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce veya sosyal güvenlik merkezince teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik müdürlüğünce uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş olması veya geç bildirilmiş olması gibi sebeplerle ortaya çıkan mağduriyetler giderilecek. Bu durumlarla karşılaşan işverenlerin başka bir prim teşvikinden yararlanmak için talepte bulunmaları halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle geriye yönelik yararlanma talepleri işleme alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir