Basın meslek onurunu zedeleyenlerin sürekli basın kartı iptal edilecek

[ad_1]

Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Değiştirilen maddeler arasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun daha önce iptal ettiği maddeler de yer alıyor.

Buna göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek suçlarından hüküm giyenlere basın kartı verilmeyecek. Gazetecinin basın kartı alabilmesi için 5953 Sayılı Kanun kapsamında iş sözleşmesi bulunması ve mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması gerekecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) basın kartı verilecek kişilere basın danışmanları, daire başkan yardımcıları ve üst kurul uzmanları da eklendi. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında basın yayın faaliyeti yürüten kişiler ile Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarda ve ofislerde basın ve halkla ilişkiler birimi amiri ile bu birimde basın yayın faaliyeti yürüten personele, bakanlıklarda ise basın ve halkla ilişkiler müşavirinin yanı sıra bu birimde görev yapan iki personele basın kartı verilecek.

Basın yayın kuruluşlarının çalışanlarınca kurulmuş ve basın kartlı en çok üyeye sahip olan sendikanın genel başkan, genel başkan yardımcıları ve idare müdürü de basın kartı alacak.

İletişim Başkanlığı’nda basın kartı alacak kişilere özel kalem müdürü de dahil edildi. Bunların yanı sıra merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde devlet enformasyon hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de basın kartı verilecek.

Danıştay’ın iptal ettiği sürekli basın kartının iptaline ilişkin madde de yeniden düzenlendi. Buna göre, “Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunan” gazetecilerin sürekli basın kartı iptal edilecek. Ayrıca, milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyette bulunan, bu faaliyetlere açıkça destek veren, şiddet ve terörü özendirecek her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturan, suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunanların sürekli basın kartları da iptal edilecek. Söz konusu fiillerin işlendiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı aranmayacak. Bu konudaki inceleme ve değerlendirmeyi basın kartı komisyonu yapacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir